Supervison

Jeg, Mia, tilbyder supervision til både psykologer, psykoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, læger, ledere i erhvervslivet m.fl. 

Jeg tilbyder individuel supervision eller gruppesupervision. 

Individuel supervision

Hvis du er psykolog og i gang med din autorisation er du velkommen til at have et supervisionsforløb hos mig uanset om det er enkelte samtaler eller en pakke med 40 timers ekstern supervision som er krav ifbm. autorisationen. 

Du vil blive mødt med varme og respekt. Jeg vil støtte dig i at undersøge nuancer og nye vinkler på de sager du tager op. Herudover vil jeg foreslå, at vi har særligt fokus og nysgerrighed på de tematikker, som du mærker rammer noget på din inderside. Dette med formål om, at du lærer dig selv bedre at kende og kan sidde mere trygt og roligt i stolen. 

Jeg vil arbejder med udgangspunkt i en eksistentiel forståelsesramme med fokus på din krop. Jeg vil støtte dig i, hvordan du kan bruge din krop som et hjælpende kompas i dit arbejde.

Du vil herudover inviteres til at have øje for de psykodynamiske processer som er til stede mellem dig og klienten, samt måden hvorpå du kan opdage og arbejde med dette på en hensigtsmæssig måde, hvor du passer på dig selv og klienten. 

Gruppesupervision

Jeg tilbyder supervision i grupper til psykologer på vej mod autorisation. Jf. autorisationskravene gælder:

Supervision i grupper med…

2 deltager = fuld timeantal               3-5 deltagere = 2/3 timetal               6-12 deltagere = 1/2 timetal

…Jeg starter løbende grupper op, når der er en sammensætning som passer. Jeg har et stort fokus på at skabe en tryg ramme og en god stemning i gruppen.

NYT! SELVUDVIKLINGSGRUPPER FOR PSYKOLOGER OG PSYKOLOGISTUDERENDE:

Dette er et tilbud om samtaler i gruppe, hvor rammen ligger mellem supervision og egenterapi. Det er grupper som har til hensigt, at deltagerne arbejder med egen inderside for at lære sig selv bedre at kende som menneske både fagligt og personligt, samt for at kunne sidde mere trygt og roligt i stolen som terapeut. Samtalerne vil være et rum, hvor deltagerne på skift har mulighed for at opdage, undersøge og arbejde med egne bløde punkter, grundforestillinger og overlevelsesstrategier. Dette da det uundgåeligt vil blive aktiveret i arbejdet som psykolog uanset, hvilken stilling man er/lander i – men selvsagt i særlig høj grad ved klinisk terapeutisk arbejde. Mia vil være gruppe-leder, men gruppens medlemmer vil inddrages løbende også i de andre deltageres arbejde, så man har mulighed for at få stor læring og erfaring i den observerende rolle med direkte sparring med Mia.

I disse grupper er det fint, men ikke nødvendigt, at man har terapeutisk erfaring. Det er derfor ej heller nødvendigt, at du skal tage udgangspunkt i medbragte konkrete cases for at kunne deltage.

I gruppen vil der ofte være mellem 2 og 4 psykologer/psykologistuderende som vil mødes efter deltagernes behov. Et forslag kunne være at mødes 2-3 timer hver, hver 2. eller hver 3. måned. 

Prisen for gruppen er 2200 kr. / 55 min (ved op til 4 deltagere). Dvs. at prisen (2200 kr./55 min.) skal deles mellem antallet af deltagere. Ved konkret aftale om et forløb på over 5 mødegange, kan der laves en mindre rabataftale. 

Grupper bliver oprettet, når der nok henvendelser – som umiddelbart vurderes at være et match. Den første mødegang vil altid være med henblik på også at mærke gruppedynamikken. 

Hvis ikke andet er aftalt, vil gruppen mødes i smukke kliniklokaler på Immervad 1, 2 th. på Lille Torv. Der vil altid tilbydes kaffe, te og vand. 

Gruppesupervision af andre faggrupper

Supervison kan være hjælpsomt på en arbejdsplads, hvis…

– du og dine kollegaer, ledelsesteam eller medarbejdergruppe ønsker faglig og personlig udvikling; ønsker at forebygge eller håndtere stress, udbrændthed eller omsorgstræthed.

– står midt i eller overfor en større omorganisering, personalekonflikt eller lign.

– I gerne vil styrke samarbejde og arbejde med kommunikation på tværs af personalegrupper og organisationsniveauer. 

Det enkelte samarbejde/forløb vil blive tilrettelagt, så det passer jer bedst muligt. Jeg har et lokale til supervisionsgrupper på op til 8 personer, og tilbyder også supervision ude hos jer. 

Skriv til psykolog@miaschwartz.dk for at høre nærmere.