Psykolog Mia Schwartz, lokale v. Lille Torv. Aarhus, 22/2-2018.

Den terapeutiske tilgang du vil møde hos os

Du vil først og fremmest blive mødt med anerkendelse og respekt, for den situation du står i.

Der vil altid laves en individuel vurdering af, hvad du har brug for i netop din situation. Vi arbejder ud fra en helhedsforståelse af mennesket som værende et samspil mellem følelser, tanker og krop. Kroppen kan ofte være en vigtig vej til at arbejde med mere end den rationelle fornuft.

Vi vil ofte finde det relevant at undersøge, hvad årsagen til dine udfordringer er. At forstå hvorfor du oplever de følelser, tanker eller kropslige fornemmelser, du gør, kan hjælpe dig videre til bedring. Vi arbejder ud fra en åben struktur i terapien og inviterer derfor intuition ind, så de veje, samtalen går, får lov at folde sig ud. Vi tror på, at det kan give vigtige nuancer og viden, som kan gavne dig i at få det bedre.

Vi arbejder ud fra en eksistentiel forståelsesramme med inspiration fra bl.a. tilgange som SE, EFT, NARM og den psykodynamiske terapi. Men vigtigst for os er, at vurdere og tilpasse terapien specifikt til dine behov og din situation.

Det er meget individuelt, hvor meget og hvor længe det er tilstrækkeligt at gå til psykolog. For nogle vil et par samtaler være nok, for mange er der brug for flere. Det kan også være meget forskelligt, hvad den enkelte klient ønsker at opnå med terapien. Vi vil altid i samarbejde med dig foretage en vurdering, af hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Vi har tavshedspligt, og samtalerne er derfor fortrolige efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer.