Traume- og krisepsykolog i Aarhus.

Den terapeutiske tilgang du vil møde hos mig

Du vil først og fremmest blive mødt med anerkendelse og respekt, for den situation du står i.

Der vil altid laves en individuel vurdering af, hvad du har brug for i netop din situation. Jeg arbejder ud fra en helhedsforståelse af mennesket som værende et samspil mellem følelser, tanker og krop. Kroppen kan ofte være en vigtig vej til at arbejde med mere end den rationelle fornuft.

Jeg vil ofte finde det relevant at undersøge, hvad årsagen til dine udfordringer er. At forstå hvorfor du oplever de følelser, tanker eller kropslige fornemmelser, du gør, kan hjælpe dig videre til bedring. Jeg arbejder ud fra en åben struktur i terapien og inviterer derfor intuition ind, så de veje, samtalen går, får lov at folde sig ud. Jeg tror på, at det kan give vigtige nuancer og viden, som kan gavne dig i at få det bedre.

Jeg arbejder som udgangspunkt ud grundlaget for eksistentiel psykoterapi og lader mig inspirere af tilgange som Somatic Experience, NARM og psykodynamisk terapi. Men vigtigst er, at jeg vurderer og tilpasser terapien specifikt til den enkelte klients behov og situation.

Det er meget individuelt, hvor meget og hvor længe det er tilstrækkeligt at gå til psykolog. For nogle vil et par samtaler være nok, for mange er der brug for flere. Det kan også være meget forskelligt, hvad den enkelte klient ønsker at opnå med terapien. Jeg vil altid i samarbejde med dig foretage en vurdering, af hvordan jeg kan hjælpe dig bedst muligt.

Jeg har tavshedspligt, og samtalerne er derfor fortrolige efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer.