Stress

Stress er en vigtig biologisk mekanisme, som hjælper os med at håndtere udfordringer og kritiske situationer i livet. Alarmberedskabet skal helst falde til ro igen, efter faren er drevet over. Men man kan blive overvældet af et for stort pres, eller hvis man over længere perioder oplever at være presset. Dette kalder man for stress. Der kan være mange grunde til, at man oplever stress. Mange har fokus på at forstå stress ud fra enten omgivelserne eller personen. Jeg synes, det er vigtigtere at se på, hvordan samspillet mellem de to er – og hvorfor du oplever stress. Stress er i høj grad en tilstand, som sidder i din krop. Du har måske symptomer som hjertebanken, hurtig vejrtrækning, svimmelhed eller stor træthedsfølelse. Mange oplever også, at det påvirker evnen til at overskue ting, planlægge og i det hele taget at komme ud af sengen om morgenen.

I terapien vil vi arbejde med at forstå årsagen til, at du oplever at have stress. Dette for at undgå en lignende situation i fremtiden. Herudover vil vi forsøge at hjælpe dig lige nu på både det mentale og det kropslige plan.