Angst

Alle mennesker vil indimellem opleve angst. Det er en evolutionært udviklet reaktion, som kan være rigtig god. Dog kan du opleve, at angsten er blevet så voldsom, at den optræder for ofte og/eller for kraftigt. Du oplever måske, at det føles som om, angsten bestemmer over dig mere end omvendt. Man kan være angst for mange ting, og man kan opleve angst på mange måder. Eksempler er angst for at være i større forsamlinger, angst for at blive syg eller dø, panikangst, som ofte vil mærkes kropsligt som hjertebanken, svedtendens, hurtig vejrtrækning m.m. Herudover kan man også have angst for at være anderledes, forkert eller have en udefinerbar følelse af at være bange uden en præcis årsag hertil.

Der findes flere mange former for angst. Du kan læse mere om nogle specifikke typer af angst nedenfor

Angst kan opstå af flere årsager. Den kan skyldes et traume. Den kan også være grundet nogle omstændigheder inden i eller uden for dig, som presser dig for meget. I terapien vil jeg først og fremmest hjælpe dig med at håndtere din angst, så du bedre kan leve dit liv. Dette kan gøres ved at forstå årsagen til angsten eller ved at give konkrete redskaber til at arbejde med din angst, når den opstår.

angstbehandling aarhus