Skærmbillede 2023-04-18 kl. 10.56.26
Skærmbillede 2023-04-18 kl. 10.29.28
W22A6317_1
Skærmbillede 2023-04-18 kl. 10.24.24

Om Mia

Jeg er uddannet psykolog på Aarhus Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har særligt erfaring indenfor traumeområdet men også kriser, interpersonelle problematikker, angst, stress, lavt selvværd og udefinerbar følelse af tristhed.

Min tilgang bygger på den eksistentielle psykoterapi med inspiration fra den psykodynamiske og med stor inddragelse af forskellige kropsfokuserede terapitilgange som SE, NARM m.fl. Gennemgående er min tilgang altid med fokus på at møde dig med respekt, anerkendelse og på at skabe en tryg relation.

Jeg indgår i et klinikfællesskab på Lille Torv og har på nuværende tidspunkt tre psykologer samt en ‘næsten-færdiguddannet’ psykolog tilknyttet. Jeg får løbende supervision og er i gang med specialisering.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening (DP) og er dermed forpligtet på de etiske principper for nordiske psykologer.

Privat bor jeg med min kæreste og vores tre børn.

Udover at være psykolog er jeg også uddannet yogalærer, holder foredrag og kurser m.m.

Læs mere om min psykologiske tilgang i terapien her.

 

Om Alba

Jeg er færdiguddannet psykolog fra Aarhus Universitet fra januar 2024. Jeg har været tilknyttet klinikken siden foråret 2022 og får tæt supervision af autoriseret psykolog Mia Schwartz.

Samtaler hos mig tager udgangspunkt i det, der føles meningsfuldt for dig. Jeg ser det som min vigtigste opgave at skabe et rum, der føles tillidsfuldt og trygt at være i, og hvor vi sammen kan være nysgerrige på, hvordan vi kan forstå de udfordringer, som du står overfor.

Jeg er særligt optaget af, hvordan vores krop og sind hænger sammen og har deltaget i flere kurser om kropslige tilgange til terapi. I samtaler hos mig vil du derfor opleve et fokus på den måde, din krop reagerer på og det, din krop fortæller dig.  Jeg er uddannet yogalærer og har undervist i yoga de sidste otte år.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er forpligtet på de etiske principper for nordiske psykologer.

Individuelle samtaler (55 minutter): 1000 kr./850 kr (stud/dagpenge). Indledende samtaler (85 min): 1500 kr. / 1275 kr (stud/dagpenge).

Jeg tilbyder desuden hold og enetimer i traumesensitiv yoga. Det kan du læse mere om her. For at booke en tid, send en mail til psykolog@miaschwartz.dk eller kontakt@albajager.dk

Om Ditte

Terapiforløb hos mig er individuelt tilrettelagt ud fra dine behov og ønsker. Hvis dine behov og ønsker er uklare for dig ved terapiens start, samarbejder vi om at finde fokus. Udgangspunktet er altid at skabe et trygt og tillidsfuldt rum.

Jeg har specialiseret erfaring med psykisk lidelse i familien (børn og voksne) samt ifht. rusmidler. Uddannelsesmæssigt er jeg autoriseret psykolog, PhD og på vej til at blive specialist i psykoterapi med voksne.

I terapien arbejder jeg ud fra terapiretningen ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), som bygger på psykodynamisk terapi og tilknytningsteori. Sammen udforsker vi de udfordringer, der bringer dig i terapi og de tanker, følelser og kropslige reaktioner der er i spil.

Ud over terapi har jeg også erfaring, fra mit PhD arbejde og 12 år i psykiatrien, med udredning, supervision og undervisning. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening siden 2012, og jeg er underlagt regler om etik og tavshedspligt.

Privat bor jeg i Aarhus med min kæreste og sammen har vi tre børn.

For at bestille tid kan du sende en mail til psykolog@miaschwartz.dk eller direkte til mig på dittelougantriis@protonmail.com.

 

 

Om Emily

Jeg er uddannet psykolog på Aarhus Universitet, og har primært beskæftiget mig indenfor belastnings- og traumeområdet – jeg har herudover erfaring i det terapeutiske arbejde med spiseforstyrrelser, familieproblematikker, angst og tristhed, selvkritik, skyld og skam.

Jeg har deltaget på kurser indenfor blandt andet traumebehandling og compassionfokuseret terapi. Min tilgang i terapien tager fremfor alt afsæt i, hvad dine behov er, og jeg arbejder ud fra en overordnet vurdering af hvad netop du har behov for i din unikke situation. I terapien vil vi ofte have fokus på en fælles refleksion af dine oplevede udfordringer, samt et gennemgående fokus på at møde ikke kun andre, men også dig selv, med medfølelse, forståelse og omsorg. Herudover trækker jeg på elementer af blandt andet NARM og psykodynamisk terapi. Jeg er aktuelt i gang med efteruddannelse indenfor EMDR-terapi.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening (DP) og er forpligtet på de etiske principper for nordiske psykologer. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg får løbende tæt supervision af autoriserede psykologer, blandt andet Mia Schwartz. Privat bor med jeg min mand, vores to børn og hund.

Emily har netop åbnet op for flere tider i sin kalender. For at booke tid hos Emily kan du sende en mail til psykolog@miaschwartz.dk.