I mit arbejde som psykolog møder jeg rigtig mange, hvor det ikke er nok at tale ”med hovedet” for at bearbejde og overkomme et traume eller en krise. Studier har vist og min psykologiske erfaring er, at det kan være enormt givende at arbejde ud fra en forståelse af, at kroppen i høj grad også er blevet ”ramt” når du har oplevet noget meget ubehageligt. Hos mig vil du derfor ofte arbejde på både det tankemæssige, det følelsesmæssige OG det kropslige plan.

Vi kan arbejde med kroppen ved små siddende bevægelsesøvelser eller ved at tage udgangspunkt i kroppens uhensigtsmæssige reaktioner når vi taler. Dette kan skabe en forståelse af kroppens reaktion, en mulighed for at genoprette samarbejdet med kroppen og en mulighed for at turde stole på kroppen igen.

Netop at kunne lytte til og have tillid til kroppen kan være et meget vigtigt skridt i retning mod, at du finder balance og glæde i dit liv. Hvis du har oplevet at være blevet mobbet, overfaldet, misbrugt, omsorgssvigtet eller står i en svær situation hvor det er gået skævt mellem dig og din partner, et eller flere familiemedlemmer eller en ven… så er der et potentiale for, at du oplever en traumereaktion.

Kroppen har sin egen måde at vise et traume på

Traumer og kriser er begreber, der dækker over mange forskellige reaktioner og symptomer, og kan udløses af utallige typer oplevelser. Fælles er, at din krop ofte mærker traumet eller krisen meget kraftigt. Du har måske mange tanker og følelser forbundet med det der er sket, eller måske oplever du, at der er helt tomt eller det hele føles uvirkeligt. Ofte vil dette have rod eller komme til udtryk i din krop. Du oplever måske hjertebanken, svedtendens, smerte eller ubehag, at have svært ved at trække vejret roligt eller måske noget helt femte. Når et menneske møder en trussel eller en fare vil kroppens nervesystemet gå i alarmberedskab. Dette er både smart, sundt og evolutionært udviklet for at skabe den bedste mulighed for at overleve eller overkomme faren. Men hvis oplevelsen har været for overvældende, vil dit alarmberedskab aktiveres unødvendigt meget og unødvendigt ofte. Dette vil skabe traumesymptomer og kroppen vil ikke nødvendigvis lytte til din fornuft og dine tanker, når du fortæller kroppen, at den skal slappe af.

Du kan få hjælp til dit traume

Det kan være frustrerende og smertefuldt ikke at føle, at kroppen lytter. Og selve symptomerne når nervesystemet er i alarmberedskab er i sig selv meget ubehagelige og kan påvirke måden, du har det med dig selv, andre mennesker og omverdenen på. For at du kan afklare, hvad du skal gøre for at få det bedre, er det vigtigt at vurdere om du oplever, at det påvirker dig og din hverdag så meget, at du har svært ved at leve det liv du gerne vil.  Hvis dette er tilfældet kan det være vigtigt, at du tager det seriøst og forsøger at hjælpe dig selv til bedring. Hvis du ikke føler, at det er noget du kan overkomme selv, kan du søge professionel hjælp hos en psykolog.